Ceník služeb

 

 

CENÍK SLUŽEB, KTERÉ NEJSOU HRAZENY ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI OD 01.04.2019

 

 

Potvrzení o zdrav. stavu pro letní tábory, školy a přihlášky do                                  50,- Kč

do mateřských škol, sportovní oddíly                                                       

Nepovinné očkování (aplikace)                                                                            100,- Kč

Potvrzení přihlášky na střední a vysoké školy                                                         50,- Kč

Potvrzení o zdrav. způsobilosti pro brigádu                                                            50,- Kč

Potvrzení o způsobilosti pro vykonávání práce v potravinářství

(zdravotní průkaz)                                                                                             100,- Kč

Potvrzení o zdravotním stavu pro získání řidičského průkazu                                  200,- Kč

Potvrzení o zdravotním stavu pro získání svářečského průkazu                               150,- Kč

Vstupní prohlídka do zaměstnání                                                                         150,- Kč

Potvrzení o zdravotním stavu pacienta pro potřeby úřadů                                      130,- Kč

Potvrzení o zdravotním stavu pro pojišťovny vyžádané pacientem                          130,- KčProhlídka pro potápěčské oddíly a pro odd. sportovní střelby                                 250,- Kč

Příplatek za vystavení potvrzení neregistrovaným dětem                                       100,- Kč

(v případě, že není dostupná zdrav. dokumentace pacienta

k prostudování, nelze potvrzení vystavi

VYŠETŘENÍ NEMOCNÉHO PACIENTA, KTERÝ NEMÁ PLATNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

 

První vyšetření                                                                                                  500,- Kč

Kontrolní vyšetření                                                                                             200,- Kč

Vystavení lékařské zprávy                                                                                   100,- Kč

  

                            PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA NEPOJIŠTĚNÉHO PACIENTA

 

První i každé další vyšetření                                                                              700,- Kč

 

  

CENÍK  NEPOVINNÉHO  OČKOVÁNÍ  V ORDINACI  OD  01.04.2019

 

BEXSERO                            meningokok B                                                  2 750,- Kč

FSME junior                          klíšťová encefalitis děti                                      700,- Kč

FSME adult                           klíšťová encefalitis dospělí                                  760,- Kč

GARDASIL (13-14 let)         lidský papilovirus                                                200,- Kč

GARDASIL na žádost          lidský papilovirus                                             2 000,- Kč

GARDASIL 9 (13-14 let)      lidský papilovirus                                             2 000,- Kč

GARDASIL 9 na žádost       lidský papilovirus                                             3 700,- Kč

HAVRIX junior                     žloutenka typu A                                                900,- Kč

NIMENRIX                          meningokok A, C, W, Y                                     1 100,- Kč

PREVENAR 13 doplatek     pneumokoky                                                       450,- Kč

PREVENAR 13 na žádost    pneumokoky                                                   1 450,- Kč

PRIORIX na žádost              spalničky, zarděnky, příušnice                             600,- Kč

ROTATEQ (3 dávky)           rotaviry                                                           2 900,- Kč

ROTARIX (2 dávky)            rotaviry                                                          2 900,- Kč

TRUMEMBA                       meningokok B                                                    2 750,- Kč

VAQTA pediatrics                žloutenka typu A děti                                          900,- Kč

VAQTA adult            žloutenka typu A dospělí                                              1 100,- Kč

VARILRIX                           plané neštovice                                                1 400,- Kč

 

V Chebu, dne 01.04.2018                              MUDr. Rákos Miroslav - PLDD                                                                                                                                                                Cheb, Divadelní náměstí 3