Ceník služeb

 

 

CENÍK SLUŽEB, KTERÉ NEJSOU HRAZENY ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI OD 01.10.2021

 

 

Potvrzení o zdrav. stavu pro letní tábory, školy a přihlášky do                           50,- Kč

do mateřských škol, sportovní oddíly                                                       

Potvrzení přihlášky na střední a vysoké školy                                                   50,- Kč

Potvrzení o zdrav. způsobilosti pro brigádu                                                       50,- Kč

Potvrzení o způsobilosti pro vykonávání práce v potravinářství

(zdravotní průkaz)                                                                                        100,- Kč

Potvrzení o zdravotním stavu pro získání řidičského průkazu                             200,- Kč

Potvrzení o zdravotním stavu pro získání svářečského průkazu                          150,- Kč

Vstupní prohlídka do zaměstnání                                                                     150,- Kč

Potvrzení o zdravotním stavu pacienta pro potřeby úřadů                                  130,- Kč

Potvrzení o zdravotním stavu pro pojišťovny vyžádané pacientem                       130,- Kč

Prohlídka pro potápěčské oddíly a pro odd. sportovní střelby                             250,- Kč

Příplatek za vystavení potvrzení neregistrovaným dětem                                   100,- Kč

(v případě, že není dostupná zdrav. dokumentace pacienta

k prostudování, nelze potvrzení vystavi

VYŠETŘENÍ NEMOCNÉHO PACIENTA, KTERÝ NEMÁ PLATNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

 

První vyšetření                                                                                              500,- Kč

Kontrolní vyšetření                                                                                         200,- Kč

Vystavení lékařské zprávy                                                                               100,- Kč

  

                            PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA NEPOJIŠTĚNÉHO PACIENTA

 

První i každé další vyšetření                                                                              700,- Kč

 

  

CENÍK  NEPOVINNÉHO  OČKOVÁNÍ  V ORDINACI  OD  01.10.2021

BEXSERO na žádost           meningokok B                                    1 900,- Kč s  aplikací

TRUMENBA na žádost        meningokok B                                    1 900,- Kč s  aplikací

FSME junior                        klíšťová encefalitis děti                          800,- Kč s aplikací

FSME adult                         klíšťová encefalitis dospělí                      860,- Kč s aplikací

GARDASIL (13-14 let)         lidský papilovirus                                  200,- Kč s aplikací

GARDASIL na žádost          lidský papilovirus                                2 000,- Kč s aplikací

GARDASIL 9 (13-14 let)       lidský papilovirus                                1 600,- Kč s aplikací

GARDASIL 9 na žádost        lidský papilovirus                                3 300,- Kč s aplikací

HAVRIX junior                     žloutenka typu A                                 1 000,- Kč s aplikací

HAVRIX od 16 let                žloutenka typu A                                  1 400,- Kč s aplikací

NIMENRIX na žádost          meningokok A, C, W, Y                         1 200,- Kč s aplikací

PREVENAR 13 doplatek      pneumokoky                                           450,- Kč s aplikací

PREVENAR 13 na žádost    pneumokoky                                        1 550,- Kč s aplikací

SYNFLORIX na žádost        pneumokoky                                        1 000,- Kč s aplikací

PRIORIX na žádost            spalničky, zarděnky, příušnice                   700,- Kč s aplikací

PRIORIX-tetra na žádost   + pl. neštovice                                     1 660,- Kč s aplikací

ROTATEQ (3 dávky)          rotaviry                                                  2 900,- Kč s aplikací

ROTARIX (2 dávky)           rotaviry                                                 2 900,- Kč s  aplikací

VAQTA pediatrics               žloutenka typu A děti                             1 000,- Kč s aplikací

VAQTA adult                       žloutenka typu A dospělí                        1 000,- Kč s aplikací

VARILRIX                          plané neštovice                                      1 500,- Kč s aplikací

CERVARIX na žádost        lidský papilovirus                                    1 600,- Kč s aplikací

ENCEPUR pro děti             klíšťová encefalitis děti                               760,- Kč s aplikací

ENCEPUR pro dosp.          klíšťová encefalitis dosp .                            860,- Kč s aplikací

VAXIGRIP-Tetra                chřipka                                                    500,- Kč s aplikací

INFLUVAC-Tetra               chřipka                                                     500,- Kč s aplikací

 

 

 

V Chebu, dne 01.10.2021                              MUDr. Rákos Miroslav - PLDD                                                                                                                                                                Cheb, Divadelní náměstí 3