Ceník služeb

 

 

CENÍK SLUŽEB, KTERÉ NEJSOU HRAZENY ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI OD 01.01.2023

 

 

Potvrzení o zdrav. stavu pro letní tábory, školy a přihlášky do                           50,- Kč

do mateřských škol, sportovní oddíly                                                       

Potvrzení přihlášky na střední a vysoké školy                                                   50,- Kč

Potvrzení o zdrav. způsobilosti pro brigádu                                                       50,- Kč

Potvrzení o způsobilosti pro vykonávání práce v potravinářství

(zdravotní průkaz)                                                                                        100,- Kč

Potvrzení o zdravotním stavu pro získání řidičského průkazu                             200,- Kč

Potvrzení o zdravotním stavu pro získání svářečského průkazu                          150,- Kč

Vstupní prohlídka do zaměstnání                                                                     150,- Kč

Potvrzení o zdravotním stavu pacienta pro potřeby úřadů                                  130,- Kč

Potvrzení o zdravotním stavu pro pojišťovny vyžádané pacientem                       130,- Kč

Prohlídka pro potápěčské oddíly a pro odd. sportovní střelby                             250,- Kč

Příplatek za vystavení potvrzení neregistrovaným dětem                                   100,- Kč

(v případě, že není dostupná zdrav. dokumentace pacienta

k prostudování, nelze potvrzení vystavi

VYŠETŘENÍ NEMOCNÉHO PACIENTA, KTERÝ NEMÁ PLATNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

První vyšetření                                                                                              500,- Kč

Kontrolní vyšetření                                                                                         200,- Kč

Vystavení lékařské zprávy                                                                               100,- Kč

  

                            PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA NEPOJIŠTĚNÉHO PACIENTA

 

První i každé další vyšetření                                                                              700,- Kč

 

  

CENÍK  NEPOVINNÉHO  OČKOVÁNÍ  V ORDINACI  OD  01.01.2023

 

BEXSERO na žádost            meningokok B                              1 900,- Kč s  aplikací

TRUMENBA na žádost         meningokok B                              1 900,- Kč s  aplikací

FSME junior                         klíšťová encefalitis děti                    800,- Kč s aplikací

FSME adult                          klíšťová encefalitis dospělí                860,- Kč s aplikací

GARDASIL na žádost          lidský papilovirus                          2 900,- Kč s aplikací

GARDASIL 9 na žádost       lidský papilovirus                          3 300,- Kč s aplikací

HAVRIX junior                    žloutenka typu A                           1 000,- Kč s aplikací

HAVRIX od 16 let               žloutenka typu A                           1 400,- Kč s aplikací

NIMENRIX na žádost         meningokok A, C, W, Y                   1 200,- Kč s aplikací

PREVENAR 13 doplatek     pneumokoky 13 valentní                   300,- Kč s aplikací

PREVENAR 13 na žádost   pneumokoky 13 valentní                 1 400,- Kč s aplikací

SYNFLORIX na žádost       pneumokoky                                  1 000,- Kč s aplikací

PRIORIX na žádost           spalničky, zarděnky, příušnice             700,- Kč s aplikací

PRIORIX-tetra na žádost   + pl. neštovice                             1 660,- Kč s aplikací

ROTATEQ (3 dávky)         rotaviry                                          3 000,- Kč s aplikací

ROTARIX (2 dávky)         rotaviry                                          3  000,- Kč s  aplikací

VAQTA pediatrics             žloutenka typu A děti                      1 000,- Kč s aplikací

VAQTA adult                     žloutenka typu A dospělí                 1 200,- Kč s aplikací

VARILRIX                         plané neštovice                              1 500,- Kč s aplikací

CERVARIX na žádost       lidský papilovirus                            1 700,- Kč s aplikací

ENCEPUR pro děti           klíšťová encefalitis děti                        760,- Kč s aplikací

ENCEPUR pro dosp.         klíšťová encefalitis dosp .                   860,- Kč s aplikací

VAXIGRIP-Tetra              chřipka                                            500,- Kč s aplikací

VAXNEUNVANCE              pneumokoky 15 valentní                   600,- Kč s aplikací

 

 

 

 

V Chebu, dne 01.01.2023                              MUDr. Rákos Miroslav - PLDD                                                                                                                                                                Cheb, Divadelní náměstí 3