Ceník služeb

 

 

CENÍK SLUŽEB, KTERÉ NEJSOU HRAZENY ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI OD 01.01.2018

 

 

Potvrzení o zdrav. stavu pro letní tábory, školy a přihlášky do                                  50,- Kč

do mateřských škol, sportovní oddíly                                                       

Nepovinné očkování (aplikace)                                                                            100,- Kč

Potvrzení přihlášky na střední a vysoké školy                                                         50,- Kč

Potvrzení o zdrav. způsobilosti pro brigádu                                                            50,- Kč

Potvrzení o způsobilosti pro vykonávání práce v potravinářství

(zdravotní průkaz)                                                                                             100,- Kč

Potvrzení o zdravotním stavu pro získání řidičského průkazu                                  200,- Kč

Potvrzení o zdravotním stavu pro získání svářečského průkazu                               150,- Kč

Vstupní prohlídka do zaměstnání                                                                         150,- Kč

Potvrzení o zdravotním stavu pacienta pro potřeby úřadů                                      130,- Kč

Potvrzení o zdravotním stavu pro pojišťovny vyžádané pacientem                          130,- Kč

Prohlídka pro potápěčské oddíly a pro odd. sportovní střelby                                 250,- Kč

Příplatek za vystavení potvrzení neregistrovaným dětem                                       100,- Kč

(v případě, že není dostupná zdrav. dokumentace pacienta

k prostudování, nelze potvrzení vystavit)

 

Aplikace Prevenaru 13 na žádost rodičů u kojenců – doplatek za 1 dávku                 450,- Kč

Aplikace Silgardu ve 13 letech na žádost rodičů – doplatek za 1 dávku                     200,- Kč

Aplikace Gardasilu 9 ve 13 letech na žádost rodičů                                               2 000,- Kč

 

VYŠETŘENÍ NEMOCNÉHO PACIENTA, KTERÝ NEMÁ PLATNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

 

První vyšetření                                                                                                  500,- Kč

Kontrolní vyšetření                                                                                             200,- Kč

Vystavení lékařské zprávy                                                                                   100,- Kč

  

                            PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA NEPOJIŠTĚNÉHO PACIENTA

 

První i každé další vyšetření                                                                              700,- Kč

 

  

 

V Chebu, dne 01.01.2018                                                          MUDr. Rákos Miroslav

                                                                                                                    PLDD

                                                                                                Divadelní náměstí 3

                                                                                                          350 02 Cheb